Paper Structures  

Art, Mathematics, Origami, Paper

 

All creative work builds on what came before. Nothing is completely original

"There is nothing new under the Sun" (Biblie)

OAC website www.digitalorigami.com/oac

OAC czyli Origami Authors and Creators to wąska, zamknięta grupa osób uważajacych siebie za wielkich kreatorów i skupiona na obronie swoich praw autorskich. Niemniej jednak na ich stronie można znaleźć informacje na temat prawa autorskiego, zwłaszcza amerykańskiego.

OAC or Origami Authors and Creators is the closed group focused on protecting their author's law all around world. But you have any question about copyright you may ask them.