I wtedy straszne ogarnęło mnie wzburzenie. Ach, stworzyć formę własną! Przerzucić ją na zewnątrz! Wyrazić się! (W. Gombrowicz)

Peter Budai (Węgry) i Francesco Decio (Włochy) są gośćmi specjalnymi IX Pleneru Origami. / Peter Budai (Hungary) and Francesco Decio are our special guests of 9th Polish Origami Meeting.

Peter Budai
Strona internetowa Petera / Visit Peter's website: http://www.budaiorigami.hu 
Peter's Flickr Gallery

Francesco Decio
Francesco jest autorem/współautorem kilku broszurek wydanych przez CDO, interesuje się origami modułowym i sympatycznie prowadzi warsztaty.
Francesco is an author and co-author of several CDO's booklets. Modular and geometrical origami is his special interest. His workshops are very dynamic and pleasant.