Paper Structures  

Galicyjskie Spotkania z Origami

 

Sztuką jest to, co inni uznają za sztukę! Czy możemy być inni?

Art is what the artworld says it is. Can we be members of the artworld?

Galicyjski Biuletyn Origami (GBO)

Galician Origami Biuletin (GOB)

Pisemko eletroniczne dokumentujące wydarzenia origami w Polsce i na świecie / The electronic magazine about origami in Poland and abroad.
Znajdziecie w nim / Contents:
- aktualne informacje o zbliżających się wydarzenia i konferencjach origami / informactions about events,
- relacje z plenerów, wystaw i innych imprez / reports,
- opowieści o spotkaniach z naszymi ori-przyjaciółmi / stories and notes about meetings with ori-friends,
- galerię kręciołkową / Twirl Gallery.

15.06.2003 - Data rozesłania pierwszego numeru GOB / The first number of GBO
5.10.2010 - Data ukazania się 50 numeru biuletynu GOB / 50th number of GBO biuletin
15.06.2013 - 10 rocznica GOB / 10th Anniversary of GOB