Paper Structures  

Edukacja / Education

 

Lecz on składał, a składając składał i składał, jakoś tak składając, tak się zaskładał w składaniu swoim, tak był absolutny w tym składaniu, że składanie, będąc skończenie trywialnym, było jednak zarazem przemożne.

Na podstawie "Ferdydurke" W. Gombrowicza

Spis treści

Diagramy (rysunki), którymi się posługujemy, są skrótowe i najczęściej nie są opisane słowami, a nawet jeżeli są, to jest to często język potoczny i nieprecyzyjny. Dla prowadząceg zajęcia taki diagram jest mało użyteczny.

Dostępne diagramy nie są dostosowane do praktyki edukacyjnej. Komentarz towarzyszący rysunkom nie jest matematyczny (chociaż w większości przypadków mógłby taki być) lub jest nieprecyzyjny. Czasem diagram to same rysunki – bez jakichkolwiek słów opisu. Taki diagram musimy do potrzeb instruktorskich dostosować. I od nas zależy, w jaki sposób to zrobimy.
Na podstawie analizy diagramu i własności opisywanego przez diagram modelu organizujemy pracę podczas zajęć. Każdy diagram wymaga zatem dostosowania do celów, jakie przy pomocy tego diagramu zamierzamy zrealizować.
Przygotowując diagram warto zadbać o:

  • dołączenie do rysunków poleceń wyrażonych w języku matematycznym (o ile jest to możliwe),
  • analizę diagramu pod względem czytelności i kolejności poszczególnych kroków,
  • wprowadzenie do diagramu matematycznych oznaczeń symbolicznych, które mogą być przydatne (nadmiar oznaczeń może zmniejszyć przejrzystość).

Najlepiej diagram przygotować samemu – wtedy nie musimy go rysować, wystarczy wykonać go ze złożonych i naklejonych na większe kartki elementów. Taki diagram da uczestnikom dodatkowo możliwość manipulacji i wzmocni skuteczność komunikacji.
Opisując diagram starajmy się rozłożyć sekwencję złożeń na pojedyncze czynności. Będą to:

  • wyszukiwanie wskazanych obiektów (linii, punktów, kątów, wielokątów),
  • składanie wzdłuż podanej linii,
  • obserwacja efektu,
  • analiza kształtu figur i proporcji odcinków.
Edukacja i origami

Nauczyciele na całym świecie stosują origami w swojej pracy dydaktycznej. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się wykorzystanie origami w edukacji matematycznej.

Pragnieniem wielu origamistów jest, aby origami stało się pełnoprawnym narzędziem dydaktycznym i aby nauczyciele matematyki mogli poznawać i rozszerzać swoją wiedzę o walorach tego narzędzia.
Od roku 2005 we Freiburgu (Niemcy) odbywa się konferencja Didaktik des Papierfalten, gdzie praktycy z całego świata prezentują wyniki swoich prac  na ten temat. W 2015 odbyła się już 10 taka konferencja.

Co kilka lat odbywa się ogólnoświatowa konferencja Origami - Science, Math and Education (OSME).

W Polsce odbywają sie coroczne konferencje KOTE (Konferencja - Origami w terapii i edukacji). W roku 2012 odbyła się już XXIII KOTE.

Podczas wielu konferencji origami pojawiają sie sesje poświęcone edukacji (m.in. we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Polsce).

W Izraelu prowadzony jest program ORIGAMETRIA.

Teachers, not only math teachers, have used origami as powerful tool in education. 

Every year, since 2005, there is an international conference Didaktik des Papierfalten (Freiburg, Germany). There was 10th conference in 2015.

There are Origami in Theraphy and Education Conference (KOTE) i Poland every year. There was 23th conference in 2012.