Lecz on składał, a składając składał i składał, jakoś tak składając, tak się zaskładał w składaniu swoim, tak był absolutny w tym składaniu, że składanie, będąc skończenie trywialnym, było jednak zarazem przemożne.

Na podstawie "Ferdydurke" W. Gombrowicza

Model wykonany z modułów krawędziowych Tomoko Fuse.
I have built the following model using Tomoko Fuse's edge module (open frame 2).

Sześcio-ośmiościan rombowy mały - 48 modułów / Lesser rhombicubooctahedron - 48 modules

Modele wykonane z modułów wierzchołkowych Rony Gurkewitz.
I have built the following model using Rona Gurkewitz's vertex module.

  1. Sześcio-ośmiościan rombowy mały - 24 moduły ze skrzydełkami / Lesser rhombicubooctahedron - 24 modules with wings
  2. Sześcio-ośmiościan - 12 modułów ze skrzydełkami / Cubooctahedron - 12 modules with wings

  1. Sześcio-ośmiościan rombowy mały - 24 moduły / Lesser rhombicubooctahedron - 24 modules
  2. Sześcio-ośmiościan - 12 modułów / Cubooctahedron - 12 modules

Sześcio-ośmiościan rombowy mały - 24 moduły / Lesser rhombicubooctahedron - 24 modules.

© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009